Jelena Šunjka

Poreski savetnik – knjigovođa

Savetovanje iz oblasti poreskih propisa, Zakon o pdv-u, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana, evidentiranje poslovnih promena, završni računi, poreski bilansi, savetovanje oko otvaranja i zatvaranja preduzeća.