Jelena Šunjka

Jelena Šunjka

Poreski savetnik – knjigovođa Savetovanje iz oblasti poreskih propisa, Zakon o pdv-u, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohod

Continue Reading
Vladimir Klusković

Vladimir Klusković

Knjigovođa Evidentiranje poslovnih promena, davanje informacija o stanjima potraživanja i obaveza i primeni propisa, komunikacija sa klijentima o te

Continue Reading
Bogdana Der

Bogdana Der

Knjigovođa Evidentiranje poslovnih promena, davanje informacija o stanjima potraživanja i obaveza i primeni propisa, komunikacija sa klijentima o te

Continue Reading
Jelena Trifunović

Jelena Trifunović

Knjigovođa Evidentiranje poslovnih promena, davanje informacija o stanjima potraživanja i obaveza i primeni propisa, komunikacija sa klijentima o te

Continue Reading
Judita Amladi

Judita Amladi

Knjigovođa Evidentiranje poslovnih promena, davanje informacija o stanjima potraživanja i obaveza i primeni propisa, komunikacija sa klijentima o te

Continue Reading
Josip Rudić

Josip Rudić

Likvidatura, uplate, isplate, obračuni zarada, obračuni naknada po ugovorima, izdavanje potvrda, popunjavanje obrazaca za dozvoljene minuse radnika

Continue Reading
Miodrag Zimonjić

Miodrag Zimonjić

Likvidatura, uplate, isplate, obračuni zarada, obračuni naknada po ugovorima, izdavanje potvrda, popunjavanje obrazaca za dozvoljene minuse radnika

Continue Reading