INFORMA 2005
Računovodstveni, poreski i finansijski konsalting

UČI, RASTI I ZARADI

INFORMA 2005
Računovodstveni, poreski i finansijski konsalting

UČI, RASTI I ZARADI

USLUGE

Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)

Završni račun (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana)

Likvidacija, gašenje i brisanje preduzeća

PDV (vođenje PDV evidencije, obračun PDVa, predaja poreske prijave)

Analiza (analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja)

Savetovanje (savetovanje o primeni poreskih i računovodsvenih propisa)

Vođenje analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi)

Zarade (obračun zarada i drugih primanja)

Radni odnosi (prijave i odjave radnika, ugovori o radu, overe zdravstvenih knjižica)