Tradicija. Kvalitet. Ažurnost.
Sa preko 30 godina iskustva, prepoznatljivi smo na tržištu po pružanju visokokvalitetnih profesionalnih usluga
Pridruži se
Ne oklevajte. Pitajte.
Naš stručni tim Vam je uvek na raspolaganju za bilo kakva pitanja
Pridruži se
Претходна
Следећи
O nama

Mi smo sertifikovana računovodstvena agencija za vođenje poslovnih knjiga i poresko savetovanje

Kao porodična kompanija sa dugom tradicijom vodimo se pre svega moralnim vrednostima i profesionalnom etičkom odnosu prema svim klijentima i njihovom poslovanju
Pored sveobuhvatnih računovodstvenih usluga, omogućavamo našim klijentima da u što većoj meri optimizuju poslovanje i ostvare poreske uštede u skadu sa Zakonom
Kontinuiranom edukacijom unapređujemo kvalitet naših usluga, a klijentima obezbeđujemo ažurne, transparentne i kompletne informacije koje su od značaja za njihovo poslovanje
Naš tim čine eksperti iz oblasti računovodstva i finanasija koji su u svakom momentu na raspolaganju pri rešavanju svakog izazova. Većina kolega zaposlena je kod nas 10 i više godina. Naša vrednost su naši zaposleni!
0 +
Godina tradicije
0 +
Zaposlenih
0 +
Zadovoljnih klijenata
0 +
Predatih završnih računa
Usluge

Nudimo kvalitetne, precizne i profesionalne knjigovodstvene usluge prilagođene potrebama svakog klijenta

Paušalno oporezivi preduzetnici

već od 50€/mesečnо
 • Izrada faktura
 • Vođenje knjige prometa
 • Preuzimanje rešenje od Poreske uprave preko e-sandučeta
 • Obaveštenje o dospelim obavezama za poreze i doprinose sa instrukcijom za uplatu istih
 • Praćenje stanja na karticama Poreske uprave i Lokalne poreske administracije
 • Podnošenje poreske prijave za Lokalnu poresku administraciju
 • Konsultacije

Mikro pravna lica i preduzetnici van PDV-a

već od 100€/mesečnо
 • Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
 • Zakonom o porezu na dohodak građana
 • Ostalim zakonima , uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo
 • Vođenje analitičkih evidenicija: osnovna sredstva, kupci, dobavljači
 • Obračun računovodstvene i poreske amortizacije
 • Evidencija kredita-lizinga
 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda
 • Obračun zarada
 • Obračun poreza na dobit
 • Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Konktakt sa poreskim organima
 • Završni izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans, napomene
 • Konsultacije

Mikro pravna lica i preduzetnici u sistemu PDV-a

već od 150€/mesečnо
 • Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
 • Zakonom o porezu na dohodak građana
 • Ostalim zakonima , uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo
 • Vođenje analitičkih evidenicija: osnovna sredstva, kupci, dobavljači
 • Obračun računovodstvene i poreske amortizacije
 • Evidencija kredita-lizinga
 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda
 • Obračun zarada
 • Obračun poreza na dobit
 • Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
 • Obračun PDV-a i POPDV evidencija
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Konktakt sa poreskim organima
 • Završni izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans, napomene
 • Konsultacije

Mala pravna lica

već od 400€/mesečnо
 • Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, MSFI za MSP
 • Zakonom o porezu na dohodak građana
 • Ostalim zakonima , uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo
 • Vođenje analitičkih evidenicija: osnovna sredstva, kupci, dobavljači
 • Obračun računovodstvene i poreske amortizacije
 • Evidencija kredita-lizinga
 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda
 • Obračun zarada
 • Obračun poreza na dobit
 • Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
 • Obračun PDV-a i POPDV evidencija
 • Obračun dnevnica
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Konktakt sa poreskim organima
 • Završni izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans, napomene
 • Konsultacije
Dodatne usluge

Odgovori na sva računovostvena i poreska pitanja na jednom mestu

 Kakvu god da imate dilemu oko započinjanja poslovanja ili konkretnih pitanja iz oblasti poreza i računovodstva, kontaktirajte nas. Zajedno ćemo pronaći najoptimalnije rešenje za vaše probleme.

Klijenti

Naši klijenti su graditelji našeg posla

Poslujemo sa domaćim i stranim privrednim društvima iz oblasti IT industrije, proizvodnje i prodaje softvera, konsultanskih usluga, web shopovi, trgovina na veliko i malo. Izveštavamo klijente na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku. Posedujemo iskustvo u poslovanju sa međunarodnim grupacijama koje posluju u Srbiji kroz ogranke i predstavništva